Soutěž o elektrokolo Lectron za 50 000 Kč

Soutěž o elektrokolo Lectron za 50,000 Kč

 

Jak se dostat do slosování o elektrokolo?

Stačí koupit jednu z našich skvělých degustačních sad (více informací níže) a automaticky jste zařazeni do slosování o tuto skvělou cenu.

Navíc máme dopravu zdarma od 995 Kč po celé České republice. Nebo si objednávku můžete vyzvednout zdarma v Brně. Více info o osobním odběru zde.

 

Vybírat můžete z těchto našich pivních degustačních sad Lucky Bastard a Moravia:

5+1 lahev zdarma za 495 Kč:

více info a nákup

 

10+2 lahve zdarma za 995 Kč:

více info a nákup

 

15+3 lahve zdarma za 1475 Kč:

více info a nákup

 

 

Podmínky soutěže:

Vyhlašovatel soutěže: Vyhlašovatelem soutěže je společnost Czech Craft Beers a.s., se sídlem Brno, Kytnerova 403/5, PSČ 62100, IČO: 01824201, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 7617/KSBR (dále jen „vyhlašovatel“).

 

 • Termín trvání soutěže: 4.7.-23.8. 2023.
 • Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajišťujících průběh soutěže a jim blízké osoby.
 • Podmínkou účasti v soutěži je nákup alespoň jedné ze tří verzí degustační sady na webu zitpivo.cz a to v termínu trvání soutěže:
 • Tímto se automaticky dostává do slosování.
 • Vyhlašovatel předá kolo výherci 2.9.2023 na Pivním festivalu v Brně - Medlánkách.
 • Výherce s převzetím výhry souhlasí s přidáním alespoň jednoho příspěvku na sociální sítě (Facebook nebo Instagram), kde označí oba profily (Pivovar Moravia a Lucky Bastard).
 • Soutěžící může z jednoho profilu nakoupit neomezeně.

 

Cena pro výherce

 • vybraný typ elektrokola značky Lectron v hodnotě 50000 Kč., velikost podle volby výherce.
 • Výhru nelze převádět na jiné osoby.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
 • Výhry nejsou právně vymahatelné.
 • Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.
 • Nepřevzaté výhry do 31.9.2023 propadají vyhlašovateli.

 

Osobní údaje

 • Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
 • Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
 • Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
 • Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména.
 • Soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na: (i) odvolání souhlasu se zpracováním osobního údaje, pokud byl osobní údaj zpracováván na základě takového souhlasu, (ii) přístup k osobnímu údaji, opravu osobního údaje, výmaz osobního údaje, žádat omezení zpracování osobního údaje, (iii) přenositelnost osobního údaje, (iv) vznesení námitky proti zpracování osobního údaje, kterou je možné vznést u pořadatele soutěže, (v) podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (vi) a případně další práva založená právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

 • Nákupem na webu www.zitpivo.cz soutěžící akceptuje tyto Pravidla a podmínky soutěže.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.
 • Tato soutěž není, jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
 • Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

 

V Brně dne 4.7. 2023